ISO 9001, 14001 och 45001

Har Ni behov av ISO 9001, 14001 och 45001 ?

Vi har ett basupplägg med 10st workshops som tar avstamp från Er nuvarande status till färdigt certifikat.
Den stora fördelen med vår workshopmodell är att vi hjälper Er med att implementera ledningssystemet och upplägget med ständiga förbättringar enligt nedan.

Vi hjälper Er gärna även om Ni redan har ett ISO men inte får ut önskad effekt, Ni kanske i praktiken ”köpte en pärm”.
Vår styrka ligger i att hålla det enkelt och litet för att senare vid behov bistå Er med utökad funktionalitet.
Det är inte en utmaning att göra att bra ledningssystem men väl att implementera det, här vinner vi på att börja litet och tidigt involvera och övertyga de största motståndarna.

Arbetet görs tillsammans med Er ledningsgrupp som vi även är behjälpliga med att välja ut deltagare till och även rekrytera om positioner saknas.
Workshopparna (WS) består av genomgångar och handfast arbete med att ta fram de delar som tillsammans utgör Ert ledningssystem (LS).
Ni får läxor mellan resp WS och är Ni flitiga kan antalet sjunka från de typiska 10.
Målsättningen är ett litet och överskådligt LS eftersom det senare är enkelt att klä på med tex fler processer, mål och mätetal vid behov. Om LS görs för omfattande minskar möjligheten till god implementation och efterlevnad.

Vi genomför Internrevisioner och får därmed insyn i många fler LS än dem vi varit delaktiga i att ta fram.

Våra kunder säger att vi är kostnadseffektiva, väl förberedda och engagerade i att skräddarsy en lösning för just Ert företag.
Vi besöker Er gärna för ett 1-2 timmars möte där vi går igenom Ert behov och våra möjligheter att tillsammans med Er ta fram en bra lösning.

Kontakta oss för mer information och bokning


Mer info om ISO 9001, läs mer här

Mer info om ISO 14001, läs mer här

Mer info om ISO 45001, läs mer här