Företagsstöd

Minimera era problem med hjälp av oss!

Vår tanke är att Ni skall se oss som en möjlighet när Ni som företag springer på olika krav- och problemställningar.

Vi hjälper er att lösa dem, så att Ni kan fortsätta att fokusera på det Ni gör bäst.
Om Det finns behov av förändringar är det som regel enklast att både identifiera och lösa det med stöd utifrån.

Formella krav som rör företaget, vi hjälper Er gärna

 • Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM) – Vi bistår med att gå igenom nuvarande status, och ger förslag på hur att lösa eventuella brister
 • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) – Vi bistår med att gå igenom nuvarande status, och ger förslag på hur att lösa eventuella brister
 • Behörighetsutbildningar av olika slag tex, Brandfarliga arbeten, Lift/fallskydd, APV osv
  Med kompetensmatrisen och Er verksamhet som grund resonerar vi om förslag på lämpliga utbildningar i vår eller samarbetspartners regi
 • Säkerhetsrond – Vi går igenom Era lokaler tillsammans med Er för att klargöra nuvarande status och ger förslag på hur att lösa eventuella brister
 • Riskbedömningar – Många företag ser dessa som komplicerade och undviker därför att utföra dem trots risk för sanktionsavgifter. Vi går igenom de olika momenten, ger Er mallar och genomför några övningar med så Ni framgent är bekväma med uppgiften

Andra problemställningar som kan komma i Er väg, vi ser dem som möjligheter

 • Ledningsgrupp – Lämpliga roller för Er, ansvar och mandat, hur bör en ledningsgrupp jobba och vanliga misstag.
 • ISO certifiering – Allt fler kunder ställer krav på att leverantörer ska vara certifierade vad gäller kvalité och miljö, ibland även arbetsmiljö. Oavsett om Ni ser behov av att ISO certifieras inom tex 9001, 14001 eller 45001 så är arbetet i ledningsgruppen grundläggande för att lyckas såväl med certifikatet som den kommande företagsutvecklingen. Vi genomför 10st workshops där vi guidar Er igenom hela processen från genomgång av nuvarande status framtill att ni blir certifierade.
  läs mer
 • Kompetensmatris – Om den redan finns går vi igenom den annars kan vi vara behjälpliga med att ta fram den baserat på underlag från Er
 • Kompetenser eller resurser – Vissa uppgifter som förekommer sällan eller kräver kompetenser som Ni inte nyttjar tillfullo kan med fördel köpas in. Detsamma gäller tillfälliga behov av extra personal.
  Våra kontaktnät rymmer stor bredd.

Ledarskap i olika former, tex:

 • Är chefen likt en ”P-vakt” eller präglas företaget av ett coachande ledarskap?
 • Från anställda till medansvariga: Visslar personalen på väg till eller från jobbet? Är de delaktiga i verksamheten eller hur kommer vi dit?
 • Kompetensutveckling: Tänk om vi utbildar personalen och sen slutar de – Tänk om vi inte utbildar dem och de blir kvar …? En av metoderna för att locka och behålla kompetent personal
 • Jargong: Med en jargong på arbetsplatsen stänger vi ute kompetens och ger fel egenskaper utrymme.
 • En chef gör saker rätt, en ledare gör rätt saker, vi hjälper Er gärna med perspektiv och resonemang.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt möte för att tillsammans med Er gå igenom behov och möjligheter.