Företagsanpassade, företagsförlagda och öppna utbildningar

- flexibla alternativ för er verksamhet

Om oss

Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer där vi mha våra partners erbjuder en stor bredd både vad avser kompetensutbildningar och företagsstöd.

Vi ser gärna att Ni går ihop med några företagare tex i grannskap eller bekantskapskrets så vi kan genomföra en företagsförlagd utbildning hos Er.

Ni är alltid välkomna på våra öppna kurser där vi samlar ihop folk från flera olika företag.

Vi tillsammans med våra samarbetspartners gör vad vi kan för att möta Era önskemål om utbildningar, ISO och företagsstöd.

Välkomna!

De flesta företag vi möter har ett större utbildningsbehov än vad de själva inser, med ökade kontroller från Arbetsmiljöverket ökar även risken för såväl sanktionsavgifter som rykte om att man inte sköter sig.

Sedan våren 2019 genomför vi utbildningar på flera platser, även i våra egna lokaler i Dingle. Här har vi möjlighet att hantera kurser såväl dagtid som på kvällar och helger.
Tillgängligheten är värdefull, inte minst när kunden behöver utbilda sig eller sin personal med kort varsel.

Nya och egenutvecklade kurser

Vi jobbar kontinuerligt med att öka vår kompetens genom att ta fram nya kurser som kunder efterfrågar.
Säg gärna till om det är en kurs Ni saknar så ser vi om det är något vi antingen kan hantera själva eller arrangera för Er.

Vi har bla tagit fram kurser om:

– Kvarts/damm      (regler, risker och möjliga åtgärder, hjälpmedel, hälsokontroller osv)
– Vibrationer          (regler, risker och möjliga åtgärder, hjälpmedel, hälsokontroller osv)
– Härdplast            (regler, risker och möjliga åtgärder, hjälpmedel, hälsokontroller osv)
– Riskbedömning  (riskinventering, analys, bedömning, handlingsplan, dokumentation osv)

 

Kurser & utbildningar

Nedan återfinns de kurser Vi primärt arrangerar, de vanligaste har beskrivningar via länkar, för övriga kontakta oss vid intresse.

Brandfarliga Heta Arbeten
(jmf Heta arbeten)

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

 

Läs mer

Brandsäkerhet Skog och Entreprenad
(ADR 1.3 ingår)

Fram tills nu har det saknats en utbildning som möter gällande krav för utförande av brandfarliga arbeten i skog och entreprenad. Utbildningen är anpassad till skog- och entreprenadverksamhet och innehåller bland annat ADR 1.3

Läs mer

Lift+fallskydd för lift

Utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbenslift (skylift) och pelarlift.
Därutöver även fallskydd för lift.

Läs mer

Säkra lyft + Signalman

För att arbeta med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete krävs  dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Säkra lyft även benämnd lastkopplare

 

Läs mer

Arbete på väg
steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Vi erbjuder nu APV (Arbete på väg) steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 som ger de teoretiska kunskaperna samt uppfyller även APV Nivå 1&2

 

Läs mer

FLER KURSER VI GENOMFÖR

 • Motorsåg A+B
 • Röjsåg RA+RB
 • BAS-P/U
 • Systematisk arbetsmiljö, SAM
 • osv

Vi arrangerar över 100 kurser, kontakta oss om din saknas

 

Kurser vi tagit fram

 • Härdplast
 • Vibrationer
 • Kvarts/damm
 • Combisafe

Om Du har behov av en skräddarsydd kurs, kontakta oss.

FÖRETAGSFÖRLAGD
och
FÖRETAGSANPASSAD
UTBILDNING

Vi kommer gärna till Er och genomför utbildningen.
Det ger oss en möjlighet att anpassa dagen efter Era önskemål.
Dagen har ett fastpris så kostnad/elev sjunker om Ni är flera.

 

REGLER FÖR FÖRETAG?

Vi träffar många företag där man valt att skriva diverse dokument som inte krävs men samtidigt ignorerat några av dem som AMV kravställer, onödigt tycker vi.

 

Vi går gärna igenom bla:

 • Nödvändiga policies
 • Sanktionsavgifter som kan omfatta Er
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM
 • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
 • Säkrond

 

Kontakta oss för genomgång och ev hjälp, Ni avgör hur mycket stöd Ni vill ha.

Kontakta oss

Skickar...
Tyvärr! Ditt meddelande gick inte skicka :-(
Ditt meddelande har skickats. Tack :-)