Lift/fallskyddsutbildning

Lift/fallskyddsutbildning enligt Arbetsmiljöverket AFS2006:6 §29
Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarnas teoretiska/praktiska kunskaper avseende säker användning av lift/fallskydds utrustning.

Kurstid: 8 timmar

Pris: 2’200 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs.
Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch + fika ingår, föranmäl behov av specialkost

Mål/syfte: Syftet är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagarna samt säkerställa en god arbetsmiljö vid planering och användning av utrustningen

Målgrupp: Platschef, arbetsledare, projektörer och alla användare av liften

Antal deltagare: 20 st

Intyg: Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat