Lift/fallskyddsutbildning enligt Arbetsmiljöverket AFS2006:6 §29
Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarnas teoretiska/praktiska kunskaper avseende säker användning av lift/fallskydds utrustning.

Kurstid:            8 timmar

Pris:                  2’200 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska
                           såväl i tal som skrift behövs.
                           Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring:        Fika + lunch + fika ingår, föranmäl behov av specialkost

Mål/syfte:         Syftet är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagarna samt säkerställa en god arbetsmiljö
                            vid planering och användning av utrustningen

Målgrupp:        Platschef, arbetsledare, projektörer och alla användare av liften

Antal deltagare: 20 st

Intyg:                Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat