Arbete på Väg (Nivå 1 & 2)

Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 (Nivå 1 & 2)

På trafikverkets objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enlig nivå 1,2,3A och 3B. På trafikverkets objekt upphandlade efter 2018-10 gäller kompetenskrav enligt Steg 1.1,1.2 1.3, 2.1,2.2,2.3 samt 3.

Vi erbjuder nu APV (Arbete på väg) steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 som ger de teoretiska kunskaperna samt uppfyller även APV Nivå 1&2

Målgrupp /steg

steg 1.1 APV Grund (alla)

steg 1.2 Förare av väghållningsfordon grund

steg 1.3 Vägarbetare grund

steg 2.1 Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar

Kurstid: ca 8 timmar

Pris: 2 300 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch ingår, föranmäl behov av specialkost

Antal deltagare: Max 20st

Intyg

Efter avklarad utbildning och godkända test, utfärdas ett intyg på kompetens enl. Nivå 1 och 2, samt ett intyg till arbetsgivare på de teoretiska delarna i steg 1.1, 1.2, 1.3 samt 2.1 enligt vårt innehåll.

(Obs! på objekt med krav på kompetens enl. 2.1 krävs även cetifieringsprov på Trafikverkets förarprovskontor)