ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Grundkraven utgörs av Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs Ni har lagkrav på Er att uppfylla grundkraven redan från början. Om Ni redan har eller förbereder Er för en certifiering mot ISO 9001 är steget till att även inkludera ISO 45001 litet.

Vi hjälper Er gärna även om Ni bara önskar utbildningar inom arbetsmiljö och nöjer Er med att påbörja Ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi genomför internrevisioner på ISO 9001, 14001 och 45001.

Kontakta oss gärna för mer info eller ett möte

Åter till ISO översikten