ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Arbetet från idé tills godkänd certifiering kommer att öka Er medvetenhet om vad Ni gör, hur det genomförs och även hur det kan göras bättre. Vidare ger det rätt hanterat ökade möjligheter för personalen att förstå vem som gör vad vilket medför en ökad respekt för behovet av företagets olika roller.

Varför certifiera Er verksamhet/ Ert företag mot ISO 9001 ?
Kunderna utgörs primärt av två grupper.
1. Beställarkrav: Flera beställare är själva ISO certifierade inom tex 9001, 14001 och 45001
2. Eget initiativ: Syftet är oftast att höja kvaliteten, underlätta ett kommande ägarbyte eller generationsskifte men även för att ta fler marknadsandelar där beställarna ser företaget som kvalitetssäkrat och därmed mera seriöst.


Vad erbjuder Vi på Fronteria AB
Vi har tillsammans med våra nära samarbetspartners tagit fram ett koncept som består av 10st workshops, kan bli färre om Ni är flitiga både under och mellan dessa sammankomster.
Vi börjar med att ta fram en lämplig ledningsgrupp där vi resonerar kring vilka roller som bör ingå och även, vid behov, är behjälpliga med att kravställa och rekrytera nödvändig personal.
Workshop (WS) genomförs med fördel varannan / var tredje vecka där vi blandar genomgångar med att ta fram de underlag som slutligen sammantaget utgör Ert ledningssystem. Mellan WS jobbar Ni vidare med underlagen och nästa WS börjar med en återblick och genomgång av status och kompletteringsbehov innan vi fortsätter med dagens genomgångar och grupparbeten.
Flera av underlagen kommer att tas fram via iterativa processer där vi återkommer och filar lite till enligt konceptet ”ständiga förbättringar”.

Våra fördelar jmf andra kollegor
Genom att vi normalt jobbar med ett företag i taget har vi möjlighet att skräddarsy varje WS både inför och under genomförandet gentemot Er verksamhet.
Vi har vitt skilda bakgrunder vilket ger att vi har goda möjligheter att förstå Er verksamhet, Er personal och har därmed goda möjligheter och erfarenhet av att implementera ledningssystemet i Er verksamhet

Vanliga fallgropar
Flera företag vittnar om att de i det närmaste köpt ett ledningssystem, anställt en person för att hantera det och efter 1-2 år inte använder det alls och bara ser det som bortkastade pengar. De jobbar varken med ständiga förbättringar eller avvikelser och har därmed helt missat de basala delarna av ledningssystemet och speciellt implementeringen

Vi genomför internrevisioner på ISO 9001, 14001 och 45001.

Kontakta oss gärna för mer info eller ett möte

Åter till ISO översikten