Vi är nu arrangörer av webbutbildningar för följande kurser efter att ha genomfört och godkänts på instruktörsutbildningarna för kurserna nedan såväl teoretiskt som praktiskt

 • Fallskydd för lift                                        (teori med teoretiskt prov på webben)
 • Fallskydd med räddning                          
 • Lift / Mobila arbetsplattformar              
 • Minikran < 10 tonm (tex Maeda)            
 • Minikran < 10 tonm + Säkra lyft             
 • Säkra lyft

 • Brandfarliga arbeten via webben
Fallskydd för lift är en ren webbutbildning, för övriga utbildningar genomförs utbildningen i två steg enligt nedan
 1. Webbutbildning
  Eleven får en inloggning och läser kursen genom att ta del av informationen, se instruktionsfilmerna och svarar på de frågor som kommer löpande efter varje kapitel. När webutbildningen är genomförd är det dags för nästa moment.

 2. Teoretisk prov + praktik
  Vid praktiktillfället som är bokat i samband med bokning av kursen börjar instruktören med att efterhöra om det var några oklarheter på teorin och klargöra dessa. Eleverna legitimerar sig och får sina skriftliga prov som påminner om de frågor som eleven fått underwebbutbildningen.
  När proven är rättade och eleven fått tillräckligt med poäng är eleven välkommen till de praktiska momenten

Genom att eleverna legitimerar sig och skriver de teoretiska proven på plats säkras att det är eleven och inte någon annan som uppnår godkänt, vilket är ett krav för att få ta del av de praktiska momenten.

Efter att teoretiskt prov och praktiska moment är godkända får eleven ett utbildningsintyg på mailen.
Beställande företag kan välja att få utbildningsintygen skickade till sin mail.


Kurserna genomförs i ett nära samarbete med Hantverkarskolan

Kontakta oss gärna vid frågor, önskemål och givetvis även för beställning