Öppna kurser –  Ni kommer till dukat bord  
Fördelen är bla. att man möter andra och lär av dem!

  • Ni är välkomna helt själva eller med kollegor,
    Är Ni många kollegor är kanske Företagsförlagd utbildning ett alternativ
  • Vi har ordnat lokal och lockat elever från diverse företag
  • Vi tar exempel från eleverna i klassrummet så Ni får höra lite om hur andra gör
  • Vi skickar ut länk för kursanmälan så respektive elev fyller i efterfrågade uppgifter
  • Vi kommer med instruktör, utbildningsmateriel och tillhandahåller diplom och/eller utbildningsbevis beroende på kurs.
  • Lokalen vi undervisar i är avsedd för undervisning med sittplatser och bord till samtliga, whiteboard/blädderblock, duk och projektor.
  • Vid heldagskurs ingår förtäring (fika på fm, lunch, fika på em)
  • Miljöombyte har ofta en god och positiv effekt i kunskapsbyggandet

 

Kurskalender – Kommande kurser