Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer där vi mha våra partners erbjuder en stor bredd både vad avser kompetensutbildningar och företagsstöd.

Vi ser gärna att Ni går ihop med några företagare tex i grannskap eller bekantskapskretsen så vi kan köra företagsförlagd utbildning hos Er.

De flesta företag vi möter har ett större utbildningsbehov än vad de själva inser, med ökade kontroller från Arbetsmiljöverket ökar även risken för såväl sanktionsavgifter som rykte om att man inte sköter sig.

Vi kommer med start våren 2019 att genomföra utbildningar i våra lokaler i Dingle. Här har vi möjlighet att hantera kurser med kort varsel såväl kvällar som helger när behovet är akut.


Kontakta oss gärna
Vår styrka ligger i våra samarbeten

Här kommer några av våra samarbetspartners att presenteras inom kort

Byggimporten Väst AB www.Byggimporten.se

PVC fönster, dörrar och skjutpartier

Alloljekaminer

Ventilationsfläktar med värmeåtervinning

Thermofloc Cellulosa isolering, lösull och pellets

Perlite

 

Fredrik Johansson Fastigheter
www.FJF.se

Köper, renoverar och förvaltar fastigheter