Företagsförlagd utbildning – Vi kommer till din arbetsplats och utbildar på plats – Många fördelar.  

  • Utbildningarna kan i viss mån anpassas efter just ditt företags förutsättningar och behov
  • Vi arbetar gärna med aktuella exempel från Er verksamhet och Ni behöver inte känna att Era arbetssätt lämnas ut med andra företag som åhörare
  • Fast kurspris så vid flera deltagare blir kurspriset/elev lägre än vid en öppen kurs, Ni behöver inte åka längre än till Er arbetsplats vilket ofta sparar kostnader för företaget.
  • Är Ni för få i egna firman, hör med företagen omkring Er så kanske Ni tillsammans når ett antal så priset/elev blir gynnsamt. Flera kurser har ett reglerat maxantal på ca 20 personer
  • Eftersom de flesta kurser berör arbetsmiljö uppstår ofta frågeställningar i samspelet PersonalóArbetsledning. Vem ansvarar för vad? Dessa frågor kan hanteras på plats och vi ser gärna att både personal och arbetsledning deltar samtidigt.
  • Som företag och arrangör står Ni för kursanmälan av resp elev, lokal och förtäring (fika på fm, lunch, fika på em)
  • Vi kommer med instruktör, utbildningsmateriel och tillhandahåller diplom och/eller utbildningsbevis beroende på kurs

Lokalen behöver vara avsedd för undervisning med sittplatser och bord till samtliga, whiteboard/blädderblock, duk och projektor men kompromisser kan givetvis göras efter ök