Fronteria AB erbjuder fler än 30 krav och certifieringskurser tex
STÄLLNING 0-9m, BAS P/U, MOTORSÅG, TRAVERS, SÄKRALYFT, ADR 1:3, LIFT OCH FALLSKYDD,
SÄKER SCHAKT, ESA mfl se Våra kurser

Vi erbjuder nu även certifikatkursen BRANDFARLIGA ARBETEN (ett giltigt alternativ till Heta Arbeten)

PRIS:            Från 900 kr/elev plus moms             
(avser max antal deltagare vid företagsförlagd kurs)

(Priset inkluderar registrerings- och kortavgift samt utbildningsbok och kostnader för praktiskt prov)

VAD och VARFÖR 

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos Fronteria AB får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. 

Vem riktar sig kursen till?
Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

HUR och VAR

Vi jobbar över norra Europa hos företagen genom en företagsförlagd utbildning eller genom egna arrangerade kurser på kurscenter, bygdegårdar, hotell och liknande konferenslösningar mm.

MAT och FÖRPLÄGNAD 

För respektive kurs finns information om arrangemanget i kursbeskrivningen och infon återfinns även i bokningsbekräftelsen
Här anges allt från tid, plats och krav på oöm klädsel till info om förtäring.

 

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Brandfarliga arbeten
Information om organisationen som ombesörjer utbildningar och utbildningsmateriel för instruktörer/arrangörer, ger ut kort mm.

Svenska Brandföretag (SVEBRA)  – Kvalitetsmärkt brandsäkerhet

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort. 

ID06 – Sund konkurrens genom transparens

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:
1, Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
2, Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
3, Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.