För att få en bra arbetsmiljö måste det Systematiska ArbetsMiljöarbetet (SAM) kombineras med en god säkerhetskultur.
Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbets­tagare på bygg­arbets­platsen. Därför måste arbeten ofta risk­bedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga bygg­processen.

Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en risk­bedömning för sina arbeten och ger underlag till bygg­arbetsmiljö­samordnaren. Risk­bedömningarna blir både en viktig utgångs­punkt för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete och till den gemensamma arbetsmiljö­­planen.

Kurstid:            1-5 dagar (beroende på förkunskaper)

Pris:                  från 3’500 – 15’000 kr + moms/elev   
                          alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda
                            kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs.
                            Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring:        Fika + lunch ingår, föranmäl behov av specialkost

Mål/syfte:         Få kunskap i hur arbetsmiljöfrågor ska styras hela vägen från planering till
                           färdigställande av byggprojektet.

Målgrupp:        Byggherrar, byggledare, platschefer, arbetsledare, projektörer, konsulter  
                          Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare mfl

Antal deltagare: 20st

Intyg:                Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat

Arbetsmiljöverkets logotyp, länk till startsidan

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning kan behöva innehålla. Arbetsmiljöverket godkänner inte utbildningar eller utbildare.