Kravkurs enligt Arbetsmiljöverket AFS2013:4 §47
Arbetsgivaren skall se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ner ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Kursen avser byggnadsställning 2-9 meter, för högre byggnationer el väderskydd se särskild utbildning.

Kurstid:            8 timmar

Pris:                  2’200 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda
                            kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs.
                            Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring:        Fika + lunch + fika ingår, föranmäl behov av specialkost

Mål/syfte:         Syftet är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagarna samt säkerställa en  
                            god arbetsmiljö vid ställningsbyggnation

Målgrupp:        Platschef, arbetsledare, projektörer och ställningsbyggare

Antal deltagare: 20 st

Intyg:                Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat

Arbetsmiljöverkets logotyp, länk till startsidan                            

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.