3 dagars kurs innehållande:
– Schaktansvarig  – Säker schakt
– Brandfarliga Arbeten + byggbrandskydd
– BAS-U & BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare

Målgrupp:
Byggherrar, byggledare, platschefer, arbetsledare, projektörer, konsulter mfl.

Priser:
3 dagars kursen 8’395 kr + moms
Enstaka dagar 3’500 kr + moms

I priset ingår:
Fika fm, lunch fika em

Ta med giltig legitimation (Pass, ID, svenskt körkort) samt dator/platta
Kursen är på svenska, vid önskemål om tolk eller kursdokumentation på annat språk vänligen kontakta oss i förväg

Anmälan sker via länken anmälan

Schaktansvarig – Säker schakt, för ett säkrare arbete.

Beskrivning: 
Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande för att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.
INNEHÅLL:
– Regelverk
– Jordartskännedom
– Tekniska egenskaper
– Säker schakt
– Övervakning och kontroll
– Kunskapsprov

Målgrupp:
Arbetsledande personal och schaktansvariga.Diplom utfärdas vid godkänd kurs 8 timmar


Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.
Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Ger intyg för 5 år till tillståndsgivare, utförare o brandvakt 6,5 timmar
Därefter fylls dagen med fördjupning inom systematiskt brandskydd tillfällig arbetsplats(byggbrandskydd), diplom utfärdas vid godkänd kurs 2,5 timmar


BAS-U & BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare

Byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna. Vid varje byggprojekt skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet som kallas BAS-U samt en för planering och projektering som kallas BAS-P, detta kan vara samma person.
BAS-U: byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.
BAS-P: byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

Målgrupp: Byggherrar, byggledare, platschefer, arbetsledare, projektörer, konsulter mfl .
Diplom utfärdas vid godkänd kurs 8 timmar


Anmälan sker via länken anmälan
Vid frågor, kontakta oss